YAESU FRG-9600


Ora "scanneriziamo" le VHF/UHF

YAESU FRG-9600
YAESU FRG-9600

Download
MANUALE USO YAESU FRG-9600 tradotto
manuale FRG9600 tradotto.pdf
Documento Adobe Acrobat 4.4 MB
Download
MANUALE YAESU FRG-9600
Yaesu_FRG-9600 VHF-UHF Scanner Reciever_
Documento Adobe Acrobat 5.0 MB

------------------------------------------------------------------

RadioascoltoRadioascoltoRadioascoltoRadioascoltoRadioascolto

------------------------------------------------------------------